Έκθεση Συλικιώτη για αναθεώρηση ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα ανοικτά δεδομένα.

Έκθεση Συλικιώτη για αναθεώρηση ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα ανοικτά δεδομένα. Η Επιτροπή Ενέργειας Βιομηχανίας και Έρευνας του Ευρωκοινοβουλίου συζήτησε εκ νέου την έκθεση του Ν. Συλικιώτη σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων του δημοσίου τομέα (δηλαδή των δεδομένων που παράγονται στo πλαίσιo της λειτουργίας του δημόσιου τομέα, ή που προκύπτουν από δημόσια χρηματοδότηση π.χ. ψηφιακοί χάρτες, μετεωρολογικά δεδομένα, στατιστικές, νομικά δεδομένα, δεδομένα από δορυφόρους κ.ο.κ).

 

Στην τοποθέτησή του ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Ν. Συλικιώτης υπογράμμισε πως η πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα γι’ αυτό πρέπει να διασφαλιστεί πως τα ανοιχτά δεδομένα θα αποφέρουν πραγματικό όφελος στους ανθρώπους και την κοινωνία, και θα αξιοποιούνται κυρίως για την ενδυνάμωση των πολύ μικρών, των νέων αναδυόμενων επιχειρήσεων αλλά και ΜμΕ και όχι μονάχα για τις μεγάλες πολυεθνικές που έχουν τα μέσα να παίρνουν όλες τις πληροφορίες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα δεδομένα υψηλής εξηγώντας πως προτείνεται η κατάθεση συγκεκριμένης λίστας με κατηγορίες συνόλων, στην οποία η Κομισιόν θα μπορεί να προσθέσει και νέες κατηγορίες εφόσον προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση ώστε να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Ωστόσο, τόνισε, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέψουμε να δημοσιοποιηθούν δεδομένα που θα φέρουν σε δυσμενή θέση είτε τον δημόσιο τομέα είτε τις δημόσιες επιχειρήσεις που παλεύουν σε δύσκολες συνθήκες έχοντας να αντιμετωπίσουν την κυριαρχία των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην αγορά.