Σημαντικά τα οφέλη από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ λένε οι Κύπριοι.

Αυξητική τάση στο ποσοστό των Ευρωπαίων (68%) που θεωρούν ότι η χώρα τους έχει ωφεληθεί από την ένταξη στην Ένωση, το υψηλότερο ποσοστό από το 1983, καταγράφεται στο τελευταίο Ευρωβαρόμετρο του Σεπτεμβρίου μερικούς μήνες πριν τις Ευρωεκλογές που θα γίνουν το Μάϊο του 2019.

Ανάλογη αυξητική τάση καταγράφεται και στην Κύπρο (61%).

Πρόεδρος Ταγιάνι για το Ευρωβαρόμετρο Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι «τα στοιχεία που προκύπτουν κατά την οριστικοποίηση των λεπτομερειών της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ υπογραμμίζουν την αυξανόμενη εκτίμηση σε ολόκληρη την ήπειρο των πλεονεκτημάτων της ιδιότητας μέλους στην ΕΕ.

Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά.

Η συνεχής συνεργασία και αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ουσιαστικής σημασίας για να δοθούν απαντήσεις στις ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών».

Σημαντικά τα οφέλη από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ λένε και οι Κύπριοι Η ιδιότητα μέλους στην ΕΕ Πιο συγκεκριμένα, το 61% των Κυπρίων πολιτών - ποσοστό που αυξήθηκε κατά 5% από τον τελευταίο Απρίλιο- θεωρεί ότι η Κύπρος έχει επωφεληθεί από το γεγονός ότι η ίδια είναι μέλος της ΕΕ, ενώ το 37% πιστεύει το αντίθετο.

Στα θέματα που οι Κύπριοι θεωρούν ότι η χώρα τους έχει επωφεληθεί ως πρώτο έρχεται η συμβολή της ΕΕ στη διατήρηση της ειρήνης και της ενίσχυσης της ασφάλειας και ακολουθούν:

η ΕΕ προσφέρει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες στους πολίτες και η ΕΕ συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου.

To 52% των Κύπριων πολιτών εξακολουθεί να θεωρεί θετικό το γεγονός ότι η χώρα τους είναι μέλος της ΕΕ, ενώ το 14% το θεωρεί αρνητικό - με το υπόλοιπο 34% να έχει ουδέτερη άποψη.

Δημοκρατία στην ΕΕ Το ποσοστό των Κυπριών που πιστεύει ότι η άποψη τους μετρά στην ΕΕ, ανέρχεται στο 32% (αύξηση κατά 1% από τον Απρίλιο 2018) σε σχέση με το 48% της ΕΕ των 28 το οποίο παράμεινε το ίδιο.

Παράλληλα, το 42% των Κύπριων - αύξηση 4% από τον Απρίλιο 2018- δηλώνει πλήρως ικανοποιημένο με τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην ΕΕ, ενώ το 49% δεν είναι ικανοποιημένο, ποσοστό που μειώθηκε κατά 3%.

Στο ερώτημα κατά πόσον εμπιστεύονται τα πολιτικά κόμματα, μόνο το 16% των Κύπριων πολιτών τείνει να εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα, ενώ το 79% δηλώνει ότι δεν τα εμπιστεύεται.

Ο αντίστοιχος μέσος όρος της ΕΕ φτάνει στο 27% και 68% αντίστοιχα.

Εικόνα και ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σημαντικά ευρήματα καταγράφονται και για την άποψη των Κύπριων ως προς το ρόλο του ΕΚ.

Αυξητική είναι η τάση μεταξύ των Κύπριων που έχουν θετική εικόνα για το ΕΚ, με ποσοστό που φτάνει το 33%, παρουσιάζοντας 5% αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο Ευρωβαρόμετρο, ενώ το 50% διατηρεί μια ουδέτερη εικόνα.

Στην ΕΕ των 28, ο αντίστοιχος μέσος όρος θετικής άποψης αγγίζει το 32%, ενώ το 43 % διατηρεί μια ουδέτερη εικόνα.

Οδεύοντας προς τις Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2019 Στο ερώτημα αν γνωρίζουν πότε θα διεξαχθούν οι Ευρωπαϊκές εκλογές στην Κύπρο, το 36% των Κύπριων πολιτών έδωσε σωστή απάντηση - αύξηση κατά 7% - το 18% λανθασμένη απάντηση ενώ το 46% απάντησε ότι δεν γνωρίζει.

Για τη συμμετοχή τους στις επόμενες Ευρωπαϊκές εκλογές τον Μάιο του 2019, οι Κύπριοι πολίτες δηλώνουν με 48% ότι ενδιαφέρονται για αυτές τις εκλογές, ενώ στην ΕΕ των 28 χωρών το ποσοστό αυτό φτάνει στο 51%.

Η έρευνα για το Ευρωβαρόμετρο που έγινε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξάχθηκε από τις 8 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2018.

Την ανέλαβε η εταιρία Kantar Public μέσω προσωπικών συναντήσεων με 27.474 πολίτες της ΕΕ στα 28 κράτη μέλη.

Στην Κύπρο έλαβαν μέρος 503 άτομα.