Το θέμα του Νομικού Συμβούλου τεθεί σε ψηφοφορία χωρίς περαιτέρω προσκόμματα.

Ο δημοτικός σύμβουλος Βάσος Δημητρίου προτείνει όπως το θέμα του Νομικού Συμβούλου τεθεί σε ψηφοφορία χωρίς περαιτέρω προσκόμματα.

Ζητεί επίσης να προωθηθεί η διαδικασία πλήρωσης της κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Πρασίνου αλλά και να προωθηθούν τα Ρυθμιστικά Σχέδια για την βελτίωση των Λεωφόρων Ευαγόρα Παλληκαρίδη , Ελλάδος , Γρίβα Γρίβα Διγενή και Νεόφυτου Νικολα'ίδη .

Σε γραπτή δήλωση του ο Βάσος Δημητρίου τονίζει ακόμη ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το καθεστώς απασχόλησης ατόμων που παρέχουν υπηρεσίες / εκτελούν καθήκοντα στο Δήμο Πάφου.

Στη τελευταία Συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού που έγινε στις 16 Μα'ί'ου 2018 , λόγω απουσίας της Νομικού που ανέλαβε να γνωματεύσει δεν συζητήθηκε το όλο θέμα, σημειώνει, και δεν κατέστει δυνατόν η Επιτροπή Προσωπικού να πάρει οποιανδήποτε απόφαση και να διαμορφώσει άποψη - εισήγηση προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το καθεστώς απασχόλησης/συνεργασίας αφορά, ξεκαθαρίζει τα άτομα στις ακόλουθες θέσεις.

Α. Παροχέας υπηρεσιών Δημοτικής Πινακοθήκης.

Β. Διδάσκοντες στο Δημοτικό Ωδείο Πάφου.

Γ. Προσωπικό pafos Aphrodite Festival Cyprus.

Δ. Δημοτικός Ιατρός. Και Ε. Μαέστρος Φιλαρμονικής.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ