Η ΟΗΟ ΣΕΚ διαφωνεί κάθετα με την αγορά υπηρεσιών καθαριότητας για τον Δήμο Στροβόλου.

Η ΟΗΟ ΣΕΚ διαφωνεί κάθετα με την αγορά υπηρεσιών καθαριότητας για τον Δήμο Στροβόλου από τον ιδιωτικό τομέα γι αυτό και οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας προχώρησαν στη λήψη απεργιακών μέτρων δήλωσε ο Γενικός Οργανωτικός Χρίστος Πελεκάνος.

Ο κ. Πελεκάνος είπε ότι η προσφυγή στην αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα απορρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις ενώ θα δημιουργήσει και μια σειρά από προβλήματα στους ίδιους τους εργαζόμενους.

Ο κ. Πελεκάνος είπε ότι υπάρχουν τρόποι εξοικονόμησης πόρων στο Δήμο χωρίς να χρειαστεί να θυματοποιηθούν οι εργαζόμενοι και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο σε διάλογο.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ