Να ξεκαθαρίσει από νομικής πλευράς η υπόθεση της προσφοροδότησης για την Μαρίνα της Πάφου.

Συνάντηση με τον Γενικό Εισαγγελέα επιδιώκει να έχει τις επόμενες μέρες το ΕΒΕ Πάφου προκειμένου να ξεκαθαρίσει από νομικής πλευράς η υπόθεση της προσφοροδότησης για την Μαρίνα της Πάφου όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου Ανδρέας Δημητριάδης.

Ο κ. Δημητριάδης είπε ότι εφόσον το Ανώτατο Δικαστήριο έλαβε την απόφαση να ακυρώσει την διαδικασία λόγω της μη νομότυπης σύνθεσης του οργάνου, θα πρέπει τώρα να ξεκαθαριστεί εάν η όλη διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει εξ’ αρχής.

Ο κ. Δημητριάδης συμφώνησε ότι η υλοποίηση αυτού του έργου έχει καθυστερήσει υπερβολικά, εκφράζοντας ταυτόχρονα την πεποίθηση ότι η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα θα υποβοηθήσει στην επίσπευση της διαδικασίας.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ