Είναι δικαίωμα των κατόχων γραμματίων να μπορούν να τα σπάσουν.

Είναι δικαίωμα των κατόχων γραμματίων να μπορούν να τα σπάσουν με μειωμένο τόκο δήλωσε ο Νομικός Χρίστος Πουτζιουρής σχολιάζοντας την κίνηση του Συνεργατισμού να αποτρέψει το σπάσιμο των γραμματίων σε μια προσπάθεια αναχαίτισης της εκροής των καταθέσεων.

Σχολιάζοντας την κίνηση της κυβέρνησης να καταθέσει 2,5 δις στο συνεργατισμό με τη μορφή ομολόγου ο κ. Πουτζιουρής εξήγησε ότι το ομόλογο δόθηκε με εξασφαλίσεις τα περιουσιακά στοιχεία του συνεργατισμού και οδηγεί πλέον σε ντε φάκτο διαχωρισμό της τράπεζας σε καλή και κακή.

Το καλό κομμάτι θα πωληθεί ενώ το κακό κομμάτι θα το διαχειρίζεται το κράτος.

Η άντληση των 2 και πλέον δις κατέληξε ο κ. Πουτζιουρής από επενδυτές θα εκτοξεύσει εκ νέου το δημόσιο χρέος το οποίο αναμένεται ότι θα φθάσει στο 110%.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ