Ανάγκη δημιουργίας μιας πανεθνικής πολιτικής μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Συνάντηση με τον ΥΠΕΞ θα έχει σήμερα ο Πρόεδρος του ΚΣ ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος.

 Ο κ. Σιζόπουλος αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες αλλά και εντεινόμενες απειλές της Τουρκίας είπε ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα τα οποία θα προκαλέσουν κόστος στην Τουρκία και στην ΤΚ ηγεσία.

Ως πρώτο μέτρο, είπε ο κ. Σιζόπουλος η ΕΔΕΚ προτείνει την ανάκληση των ταξιδιωτικών εγγράφων των αξιωματούχων του ψευδοκράτους ενώ ως δεύτερο μέτρο η ΕΔΕΚ προτείνει την αναστολή της χρηματοδότησης που λαμβάνει η ΤΚ από την Ε.Ε.

Αυτές οι προτάσεις κατέληξε ο κ. Σιζόπουλος θα τεθούν στον ΥΠΕΞ ενώ παράλληλα θα τονιστεί και η ανάγκη δημιουργίας μιας πανεθνικής πολιτικής μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου από όλα τα πολιτικά κόμματα και στις δύο χώρες για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προκλήσεων.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ