Ο σύγχρονος τρόπος σκέψης θα πρέπει να εστιάζεται περισσότερο στην προσωπικότητα και όχι στο φύλο.

Η Διευθύντρια Εργασιακών Σχέσεων της ΟΕΒ κ. Λένα Παναγιώτου ανεφερόμενη στη Γιορτή της Γυναίκας είπε ότι ο σύγχρονος τρόπος σκέψης θα πρέπει να εστιάζεται περισσότερο στην προσωπικότητα και όχι στο φύλο.

Η κ. Παναγιώτου είπε επίσης ότι οι σύγχρονη γυναίκα έχει και τα ακαδημαϊκά προσόντα και την ισχυρή θέληση να κατακτήσει υψηλές βαθμίδες τόσο στον επιχειρηματικό όσο και τον πολιτικό στίβο αν και πολλές φορές δεν προβάλλεται όσο θα έπρεπε.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ