Να αποφορτιστούν οι τράπεζες από τα ΜΕΔ.

Η έκθεση της Ecofin επισημαίνει τρείς μεγάλους κινδύνους τους οποίους διατρέχει η Κυπριακή Οικονομία, με κυριότερο τον μεγάλο όγκο ΜΕΔ.

Κληθείς να σχολιάσει την έκθεση της Ecofin ο Οικονομικός Διευθυντής της Συμμαχίας Πολιτών Παναγιώτης Σαββίδης είπε ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα ώστε να αποφορτιστούν οι τράπεζες από τα ΜΕΔ και να μπορέσουν να ισοσκελίσουν τους ισολογισμούς τους.

Τα ΜΕΔ είναι η αιτία επεσήμανε ο κ. Σαββίδης που η Κύπρος δεν μπορεί να εισέλθει σε επενδυτική βαθμίδα γεγονός που θα μας κοστίσει στο εγγύς μέλλον αφού το κράτος δεν θα μπορεί να εξεύρει πηγές χρηματοδότησης.

Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να αξιολογηθεί σοβαρά είναι η στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένας μεγαλύτερος κύκλος εργασιών, οι επιχειρήσεις να γίνουν κερδοφόρες ώστε να περιοριστεί τόσο η ανεργία αλλά παράλληλα να μπορούν οι μικρές επιχειρήσεις να αποπληρώνουν τα δάνειά τους.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ