Να γνωρίζουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.

Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας συστήνει στους πτωχεύσαντες φυσικά πρόσωπα και εταιρείες να συμβουλεύονται το εγχειρίδιο που έχει εκδώσει η Υπηρεσία προκειμένου να γνωρίζουν τα νόμιμα δικαιώματά τους και να μην παροδηγούνται όπως δήλωσε ο Ανώτερος Λειτουργός της Υπηρεσίας Γιώργος Καροτσάκης.

Ο κ. Καροτσάκης είπε ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας τα έντυπα επαλήθευσης χρέους με τα οποία οι πιστωτές απευθύνουν στον Επίσημο Παραλήπτη η οποία υπάγεται στην Υπηρεσία αφερεγγυότητας τις οικονομικές τους απαιτήσεις.

Ο κ. Καροτσάκης είπε ότι εκεί και όπου υπάρχουν εξασφαλίσεις ικανοποιούνται τα αιτήματα πληρωμής.

Όταν όμως δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις και το άτομο έχει πτωχεύσει τότε το χρέος δεν καθίσταται απαιτητό.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ