Το Παρατηρητήριο Τιμών χρήζει εκσυγχρονισμού.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Λιανικού Εμπορίου ζητά την αλλαγή της μεθοδολογίας η οποία ακολουθείται για το Παρατηρητήριο Τιμών όπως δήλωσε ο Γραμματέας του Συνδέσμου Μάριος Αντωνίου.

Ο κ. Αντωνίου επεσήμανε τρείς βασικούς λόγους που το Παρατηρητήριο Τιμών χρήζει εκσυγχρονισμού.

Κατά την άποψη του Συνδέσμου θα πρέπει η δειγματοληψία τιμών να μην γίνεται μόνο για μια μέρα, αφού μπορεί να εμπίπτουν και προϊόντα που την συγκεκριμένη μέρα είναι σε προσφορά.

Χρειάζεται άμεση αναθεώρηση της γκάμας των προϊόντων αφού απουσιάζουν τα βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως είναι το ψωμί, το κρέας και τα οπωροκηπευτικά.

Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή βάση δεδομένων ενώ θα πρέπει να υπολογίζεται η ίδια ποσότητα προϊόντων σε όλες τις επαρχίες.

Καταλήγοντας ο κ. Αντωνίου είπε ότι ο Σύνδεσμος θα επιδιώξει να έχει συνάντηση με το Υπουργείο ούτως ώστε να συζητηθούν οι προβληματισμοί του Συνδέσμου σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού του Παρατηρητηρίου Τιμών προς όφελος του καταναλωτή.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ