θα πρέπει να επενδύσουμε στη συνεχή επιμόρφωση των πολιτών.

Την ανάγκη δημιουργίας ενός περιβάλλοντος μέσα από νομοθεσίες που θα υποβοηθά στην υλοποίηση καινοτόμων ιδεών επεσήμανε με δηλώσεις της το Μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΕΔΕΚ Ανδριανή Οδυσσέως.

Η κ. Οδυσσέως είπε ότι από την διακυβέρνηση Τάσου Παπαδόπουλου δεν δόθηκαν κονδύλια στην έρευνα και καινοτομία, ούτε υπήρξε μια συγκροτημένη πολιτική με αποτέλεσμα να χάσουμε μια ολόκληρη γενιά η οποία αναζήτησε το μέλλον της σε άλλες χώρες.

Η κ. Οδυσσέως τόνισε ότι θα πρέπει να ξεφύγουμε από το αναπτυξιακό μοντέλο του τουρισμού και των υπηρεσιών, θα πρέπει να επενδύσουμε στη συνεχή επιμόρφωση των πολιτών γιατί μόνο έτσι θα έρθει ουσιαστική ανάπτυξη στην οικονομία η οποία θα αγγίξει όλες τις παραγωγικές τάξεις του πληθυσμού.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ