Καλούνται να πληρώσουν με βάση το τεκμαρτό εισόδημα και όχι το πραγματικό.

Αναδρομικές εισφορές 6 ετών που σε κάποιες περιπτώσεις φθάνουν και τις 20 χιλιάδες ευρώ, καλούνται να πληρώσουν ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας Βουλευτής του ΑΚΕΛ Πάφου Ανδρέας Φακοντής.

Ο κ. Φακοντής είπε ότι στις κατηγορίες αυτές εμπίπτουν πιστοποιούντες υπάλληλοι και σχολικοί συνοδοί οι οποίοι δεν έχουν σταθερές απολαβές ή εργάζονται σε εποχιακή βάση.

Το όλο ζήτημα έχει προκαλέσει αντιδράσεις είπε ο κ. Φακοντής αφού καλούνται να πληρώσουν με βάση το τεκμαρτό εισόδημα και όχι το πραγματικό, γι αυτό και στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής έχουμε καλέσει την Γενική Εισαγγελία προκειμένου να εξεταστούν τρόποι επίλυσης του προβλήματος.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ