Υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον επενδυτών για συμμετοχή στο ταμείο.

Στο στάδιο της εξεύρεσης αξιόπιστου διαχειριστή για το Επενδυτικό Ταμείου που φιλοδοξεί να δημιουργήσει το ΕΒΕ δήλωσε ότι βρίσκεται η διαδικασία ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ανδρέας Δημητριάδης.

Ο κ. Δημητριάδης είπε ότι μόνο στην Κύπρο όλες οι χρηματοδοτήσεις έργων περνούν μέσα από τραπεζικά ιδρύματα δημιουργώντας δυσκολίες και προβλήματα τόσο στις τράπεζες όσο και στις εταιρείες που απευθύνονται για χρηματοδότηση.

Ο κ. Δημητριάδης επεσήμανε ότι υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον επενδυτών για συμμετοχή στο ταμείο νοουμένου ότι θα υπάρχει ένας αξιόπιστος διαχειριστής.

Καταλήγοντας ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου δήλωσε ότι εφόσον δημιουργηθεί το Επενδυτικό Ταμείο θα μπορεί να χρηματοδοτήσει μεγάλα και σύνθετα έργα τα οποία θα αποδώσουν πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο στους μετόχους όσο και στην Επαρχία Πάφου.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ