Δεν υπήρξε εξορθολιγιστική προσέγγιση στη δημιουργία των δηλώσεων του πόθεν έσχες για τα πολιτικά πρόσωπα.

Η νομοθεσία για το «πόθεν έσχες» έχει ως στόχο την διακρίβωση των μεταβολών των εισοδημάτων και των περιουσιακών στοιχείων για μια περίοδο χρόνου δήλωσε ο Εγγεκριμένος Λογιστής, πρώην Πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Κυριάκος Δρουσιώτης.

Ο κ. Δρουσιώτης είπε ότι οι λίστες του «πόθεν έσχες» που δημοσιεύτηκαν δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια όπως προβλέπει η νομοθεσία για τις περιπτώσεις των εταιρειών και των πολιτών και ως εκ τούτου δεν μπορούν να αξιολογηθούν ως αξιόπιστες αφού δεν αιτιολογούν το πώς αποκτήθηκαν τα εισοδήματα και πως πληρώνονται οι υποχρεώσεις.

Ο κ. Δρουσιώτης είπε ότι δεν υπήρξε εξορθολιγιστική προσέγγιση στη δημιουργία των δηλώσεων του πόθεν έσχες για τα πολιτικά πρόσωπα και δικαιολογημένα οι πολίτες νοιώθουν δυσφορία για τα όσα δημοσιεύθηκαν.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ