Έχει παρουσιαστεί το προσχέδιο για την προκήρυξη προσφορών.

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διεργασίες για την κατασκευή στεγάστρων στις στάσεις των λεωφορείων εντός των δημοτικών ορίων δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος της ΕΔΕΚ Παναγιώτης Βορκάς.

Ο κ. Βορκάς είπε ότι σε 73 σημεία που υπάρχουν στέγαστρα αυτά χρειάζονται ανακαίνιση ενώ στα υπόλοιπα 100 σημεία θα τοποθετηθούν καινούργια στέγαστρα.

Ο κ. Βορκάς δήλωσε επίσης ότι έχει παρουσιαστεί το προσχέδιο για την προκήρυξη προσφορών ενώ υπάρχει και ενδιαφέρον από επενδυτές που θα αναλάβουν το κόστος του έργου με ανταποδοτικό όφελος την διαχείριση του διαφημιστικού χώρου των στάσεων.

Αναφορικά με το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης που δημιουργείται έξω από τα σχολεία και το οποίο είναι ιδιαίτερα αυξημένο σε κάποια σημεία της πόλης ο κ. Βορκάς είπε ότι ο Δήμος έχει εντοπίσει το πρόβλημα και θα μελετήσει τρόπους σε συνεργασία με την Τροχαία για την άμβλυνση της κυκλοφοριακής συμφόρησης που παρατηρείται.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ