Υπάρχουν ευθύνες στις Τράπεζες.

Η νομοθεσία περί αφερρεγγυότητας φάνηκε ότι ήταν ανεπαρκής για να αποσωβήσει τα προβλήματα τόσο των δανειοληπτών όσο και των Τραπεζών όπως φάνηκε από την έκθεση της Moodys για τις Κυπριακές Τράπεζες δήλωσε ο Οικονομολόγος του Κινήματος Αλληλεγγύη Καθηγητής Οικονομικών Δρ. Βιολάρης.

Ο κ. Βιολάρης παράλληλα τόνισε ότι υπάρχουν ευθύνες στις Τράπεζες οι οποίες δεν έχουν αντιμετωπίσει με τον σωστό τρόπο τους δανειολήπτες με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να είναι φορτωμένες με ΜΕΔ και να καταφεύγουν τώρα στην πώληση των δανείων σε εταιρείες ειδικής διαχείρισης ενώ θα μπορούσαν να έχουν κάνει υγιείς διακανονισμούς και κούρεμα δανείων με τους ίδιους τους δανειολήπτες.

Ο κ. Βιολάρης αναφέρθηκε επίσης και στην πολιτική της κυβέρνησης η οποία ουδέποτε δημιούργησε τον φορέα εκείνον που θα απορροφούσε τα ΜΕΔ από τις τράπεζες ανακουφίζοντας έτσι τις ίδιες και τους δανειολήπτες ενώ παράλληλα τα ακίνητα και η γη θα έμεναν υπό την κυριότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με το άνοιγμα της Βουλής κατέληξε ο κ. Βιολάρης το Κίνημα Αλληλεγγύη θα καταθέσει προτάσεις ούτως ώστε να περιοριστούν όσο αυτό είναι δυνατόν οι επιπτώσεις από τις ενέργειες των τραπεζών που αφορούν την πώληση των δανείων τους σε τρίτους.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ