Σχεδιασμοί για την περαιτέρω αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της Γεροσκήπου.

Συνεχίζονται οι σχεδιασμοί για την περαιτέρω αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της Γεροσκήπου όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Κυριάκος Χ’’Βασίλης.

Ο κ. Χ’’Βασίλης είπε ότι στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η δημιουργία ενός σύγχρονου τουλάχιστον περιπτέρου προσφοράς υπηρεσιών, αν και στις προθέσεις του δήμου λόγω και του εύρους της παραλίας είναι η δημιουργία περισσότερων περιπτέρων ούτως ώστε να καλύπτονται όλοι οι επισκέπτες.

Ο Αντιδήμαρχος Γεροσκήπου είπε ότι αναμένεται τον Οκτώβρη με Νιόμβρη να δοθεί το πράσινο φως για να προχωρήσουν οι εργασίες ενώ εξετάζεται από τους νομικούς συμβούλους του Δήμου και η υπόθεση που αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς του υφιστάμενου περιπτέρου.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ