Πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι οι πλείστες επιχειρήσεις πάσχουν από έλλειψη ρευστότητας.

Τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Κυπριακές επιχειρήσεις καταδεικνύει πρόσφατη έρευνα που διενήργησε η CyproNetwork σε συνεργασία με το CIIM, με βασικότερα τις μειωμένες πωλήσεις και την έλλειψη ρευστότητας.

Σε δηλώσεις του ο Διευθυντής του CIIM Θεόδωρος Παναγιώτου είπε ότι η έρευνα διενεργήθηκε τον Οκτώβριο του 2016 σε ένα δείγμα 400 επιχειρήσεων με την μέθοδο της τυχαίας στρωματοποιημένης επιλογής.

Το αποτέλεσμα της έρευνας καταδεικνύει ότι ενώ η οικονομία βελτιώνεται εντούτοις δεν έχει γίνει η ανάλογη διασπορά σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Ο κ. Παναγιώτου χαρακτήρισε πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι οι πλείστες επιχειρήσεις πάσχουν από έλλειψη ρευστότητας, και ότι το 50% των επιχειρήσεων δεν έχει εκπονήσει κανένα σχεδιασμό για την ανάπτυξη και βελτίωση της επιχείρησης. Επίσης είναι πολλές οι επιχειρήσεις όπως κατέδειξε η έρευνα οι οποίες δεν σκοπεύουν να εργοδοτήσουν επιπλέον προσωπικό.

Καταλήγοντας ο κ.Παναγιώτου είπε ότι θα πρέπει οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν όραμα και ορίζοντα 5 ετίας, να επενδύσουν στην κατάρτιση του προσωπικού τους και να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο για διεύρυνση τόσο των συνεργασιών τους όσο και των πωλήσεων.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ