Η Υπηρεσία έχει εξασφαλίσει 100 διατάγματα απαλλαγής οφειλών μέχρι 25.000 ευρώ.

Τα σχέδια του πλαισίου Αφερεγγυότητας δεν αφορούν μόνο τους ιδιώτες αλλά και τους επιχειρηματίες οι οποίοι θα πρέπει να τα αξιοποιήσουν για να μπορέσουν να εξυγιάνουν και να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους δήλωσε ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας Γιώργος Καροτσάκης.

Ο κ. Καροτσάκης είπε ότι η Υπηρεσία έχει εξασφαλίσει 100 διατάγματα απαλλαγής οφειλών μέχρι 25.000 ευρώ, έχει βοηθήσει εκατοντάδες πολίτες να επιτύχουν διακανονισμούς με τους πιστωτές τους ενώ παράλληλα έχει εξασφαλίσει διατάγματα προστασίας της πρώτης κατοικίας μέχρι να επιτευχθεί αναδιάρθρωση του χρέους.

Παράλληλα είπε ο κ. Καροτσάκης πριν από 15 ημέρες εκδόθηκε το πρώτο μη συναινετικό δικαστικό διάταγμα στην Κύπρο που επιβάλλει στους πιστωτές αναδιάρθρωση την οποία είχε ετοιμάσει ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας και οι πιστωτές είχαν απορρίψει.

Ο κ. Καροτσάκης καταλήγοντας κάλεσε τους πολίτες να δουν με πολύ σοβαρότητα τις δανειακές τους υποχρεώσεις και να αξιοποιήσουν το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας γιατί μπορεί να τους δώσει λύσεις σε πολλά από τα σημερινά οικονομικά τους προβλήματα.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ