Τουριστική Αστυνομία.

Σε μια προσπάθεια αναβάθμισης του τουριστικού μας προϊόντος το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο κατέθεσε στη βουλή πρόταση νόμου για την δημιουργία τουριστικής αστυνομίας όπως δήλωσε το μέλος του ΕΛΑΜ Μάριος Βασιλείου. 

Ο κ. Βασιλείου εξήγησε ότι η δημιουργία Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας αποσκοπεί στην άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των επισκεπτών, με την παροχή σε αυτούς οδηγιών και πληροφοριών τουριστικού ευρύτερου αστυνομικού ενδιαφέροντος, την άμεση διερεύνηση καταγγελιών και παραπόνων τους και τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων για τη θεραπεία τους, καθώς και τη μεσολάβηση μεταξύ περιηγητών και τουριστικών καταστημάτων ή επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός τουριστικής περιοχής/ζώνης, με στόχο την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος αντιμετωπίζουν οι περιηγητές. 

Ο κ. Βασιλείου τόνισε ότι η Αστυνομία κατά την καλοκαιρινή περίοδο δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι υποστελεχωμένη και ως εκ τούτου χρειάζεται ενίσχυση αλλά και η δημιουργία ενός ειδικού σώματος το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με τον τουρισμό την προστασία των επισκεπτών αλλά και την άμεση εξυπηρέτησή τους.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ