Θα πρέπει να αντιληφθούν οι πολίτες ότι η πρώτη κατοικία δεν προστατεύεται από την εκποίηση.

Η Κυβέρνηση είναι ευαισθητοποιημένη απέναντι στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού δήλωσε ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας Γιώργος Καροτσάκης σχολιάζοντας το περιστατικό εκποίησης κατοικίας μονογονεϊκής οικογένειας στη Λεμεσό.

Ο κ. Καροτσάκης είπε ότι θα πρέπει να αντιληφθούν οι πολίτες ότι η πρώτη κατοικία δεν προστατεύεται από την εκποίηση εφόσον δεν αναδιαρθρωθεί το δάνειο.

Γι αυτό είπε ο κ. Καροτσάκης κάνουμε έκκληση στους δανειολήπτες να δουν με σοβαρότητα την κατάσταση και τους κινδύνους που συντρέχουν και να προσφύγουν στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας ούτως ώστε να βρουν λύσεις με τα τραπεζικά ιδρύματα μέσω σχεδίων αποπληρωμής οφειλών που ανταποκρίνεται στα σημερινά τους οικονομικά δεδομένα.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ