Θα πρέπει να συνδεθεί το κρατικό μισθολόγιο με την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Το κρατικό μισθολόγιο και η έλλειψη του ελέγχου παραγωγικότητας στο δημόσιο τομέα είναι η βασική αιτία που αυξάνεται το δημόσιο χρέος δήλωσε ο Πρώην Πρόεδρος του ΕΒΕ, Οικονομικός Σύμβουλος Κυριάκος Δρουσιώτης.

Ο κ. Δρουσιώτης τόνισε ότι θα πρέπει να συνδεθεί το κρατικό μισθολόγιο με την παραγωγικότητα των εργαζομένων διότι θα φθάσει κάποια στιγμή όπως εξήγησε που το χρέος θα είναι πάλι μη βιώσιμο και θα χρειαστεί να γίνουν περικοπές σε κοινωνικές παροχές και συντάξεις

Ο κ. Δρουσιώτης τόνισε επίσης την ανάγκη της σωστής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας ούτως ώστε να περιοριστεί η ανεργία και η μετανάστευση.

Καταλήγοντας ο κ. Δρουσιώτης είπε ότι η κατ’ έτος αύξηση του δημόσιου χρέους θα πρέπει να κινητοποιήσει τόσο την κυβέρνηση όσο και τα κόμματα ούτως ώστε να εξευρεθούν τρόποι για την μείωσή του.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ