Τα αποτελέσματα που έφερε η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας ήταν αξιοσημείωτα.

56 οικογένειες έχουν εξασφαλίσει διάταγμα απαλλαγής οφειλών μέχρι 25.000 ευρώ αποδεσμεύοντας ταυτόχρονα και τους εγγυητές τους δήλωσε ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας Γιώργος Καροτσάκης.

Ο κ. Καροτσάκης είπε ότι τα αποτελέσματα που έφερε η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας ήταν αξιοσημείωτα αφού κατάφερε να βοηθήσει αρκετές δεκάδες συμπατριώτες μας να αναδιαρθρώσουν με επιτυχία τα δάνειά τους και να μην έχουν τον φόβο εκποίησης της κύριας κατοικίας τους.

Ο κ. Καροτσάκης κάλεσε τόσο τους επιχειρηματίες όσο και τους ιδιώτες οι οποίοι έχουν δάνεια συνδεδεμένα με την κύρια κατοικία τους να μην αμελήσουν να επωφεληθούν από τα σχέδια αποπληρωμής οφειλών που προσφέρει το πλαίσιο αφερεγγυότητας ούτως ώστε να μην κινδυνεύσουν να χάσουν την κατοικία τους από εκποίηση.

Καταλήγοντας ο κ. Καροτσάκης κάλεσε τους πολίτες να παραλάβουν τα εγχειρίδια που εξηγούν το πλαίσιο αφερεγγυότητας από το Κεντρικό Ταχυδρομείο της Πάφου να τα μελετήσουν και να απευθυνθούν στην υπηρεσία για την αναδιάρθρωση των δανείων τους.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ