Τραπεζικοί οργανισμοί έχουν αναλάβει από κοινού την χρηματοδότηση.

Την αισιοδοξία του ότι η Κοινοπραξία στην οποία κατακυρώθηκε η κατασκευή της Μαρίνας θα καταφέρει να καταθέσει τα στοιχεία που αφορούν την χρηματοδότηση του έργου ούτως ώστε να προχωρήσει σε υπογραφή σύμβασης εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου Ανδρέας Δημητριάδης.

Ο κ. Δημητριάδης επεσήμανε ότι αφού προσδιορίστηκε το κόστος στο 60% του συνολικού ποσού του έργου δηλαδή στα 125 εκ. 3 τραπεζικοί οργανισμοί έχουν αναλάβει από κοινού την χρηματοδότηση.

Καταλήγοντας ο κ. Δημητριάδης δήλωσε ότι καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες ούτως ώστε να ετοιμαστούν όλα τα έγγραφα που απαιτούνται ούτως ώστε η εταιρεία να τα καταθέσει έγκαιρα και πριν την λήξη της προθεσμίας.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ