Να διαχειρίζονται τους πολίτες με σεβασμό.

Την άποψη ότι δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος να συζητηθεί και να υλοποιηθεί η μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση εξέφρασε ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΕΔΕΚ Ανδρέας Σιήκκης.

Ο κ. Σιήκκης αναφερόμενος στα προβλήματα που παρουσιάζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση επεσήμανε την ανάγκη οι εκλεγμένοι στις τοπικές αρχές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διαχειρίζονται τους πολίτες με σεβασμό.

Παράλληλα επεσήμανε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και η αποκέντρωση των εξουσιών αποτελούν την πεμπτουσία της δημοκρατίας.

Αναφερόμενος στο Δήμο Γεροσκήπου ο κ. Σιήκκης απαρίθμησε μια σειρά από έργα τα οποία θα μπορούσε το υφιστάμενο Δημοτικό Συμβούλιο να υλοποιήσει και με αυτό τον τρόπο να βελτιώσει περαιτέρω τη ζωή τόσο των δημοτών αλλά να ενισχύσει και τα εισοδήματα του Δήμου.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ