Κυριάκος Χ’’Βασιλης

 Τα τελικά σχέδια της ανάπλασης του πυρήνα της Γεροσκήπου παρουσιάστηκαν στην τελευταία συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου.

Ο δημοτικός σύμβουλος Κυριάκος Χ’’Βασιλης δήλωσε ότι τα σχέδια θα πρέπει να εγκριθούν από το τμήμα πολεοδομίας και οικήσεως σημειώνοντας ότι υπάρχουν λάθη στην μελέτη σε ότι αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν μετά την εφαρμογή της μελέτης όπου θα απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων στην περιοχή του πυρήνα.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ