Ανανέωση αδειών κυκλοφορίας.

Από σήμερα μέχρι και τις 13 Μαρτίου θα μπορεί να γίνει η ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας για τα οχήματα χρονικό διάστημα ιδιαίτερα μεγάλο που προωθεί την αποφυγή της ταλαιπωρίας, την δημιουργία ουρών στους χώρους έκδοσης των εν λόγω αδειών.

Επίσης το μεγάλο χρονικό διάστημα προσφέρεται για την συμμόρφωση του συνόλου των ενδιαφερομένων ούτως ώστε να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε αχρείαστες κυρώσεις από την αστυνομία.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών άδειες κυκλοφορίες θα ανανεώνονται, έκτος από τα γραφεία των Οδικών μεταφορών, στα επαρχιακά ταχυδρομικά γραφεία, σε Συνεργατικά Πιστωτικά ιδρύματα, στα Κέντρα εξυπηρέτησης του πολίτη, σε τράπεζες αλλά και στο διαδίκτυο.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ