Ήταν πολλά τα λεφτά

Κέρδη δυο εκατομμύρια ευρώ ετησίως υπολογίζει ο ΣΑΠΑ ότι θα έχει από την διαχείριση της βιολογικής μονάδας του οργανισμού την οποία κατά την δεύτερη φάση των έργων ανάλαβε να αναβαθμίσει και να διαχειρίζεται η ελλαδική εταιρεία Ενβιτεκ .

Ο οργανισμός κατήγγειλε ωστόσο το συμβόλαιο διαχείρισης με την συγκεκριμένη εταιρεία μετά τις αποκαλύψεις για δωροληψίες στον οργανισμό αναλαμβάνοντας την διαχείριση ο ΣΑΠΑ με δικό του προσωπικό.

Με βάση την ενημέρωση των μελών του συμβουλίου κατά την ψήφιση των προϋπολογισμών για το 2016 προκύπτει ότι εξοικονομούνται περί τα δυο εκατομμύρια ετησίως που όπως έχει λεχθει σε τέσσερα με πέντε χρόνια θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα σημαντικό αποθεματικό για την αποπληρωμή δόσεων ή άλλων υποχρεώσεων του οργανισμού.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ