θα πρέπει να εξεύρουν πόρους είτε από τους μετόχους τους, είτε από επενδυτές είτε από τους καταθέτες.

Το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου δεν έχει δώσει δάνεια σε ελβετικό φράγκο δήλωσε ο Πρόεδρος του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Πάφου Στέφανος Στεφάνου.

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι ο Συνεργατισμός ζήτησε τα 200 εκ. ως δικλείδα ασφαλείας επειδή από τον Ιανουάριο του 2016 βάσει Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας δεν θα μπορεί το Κράτος να δίνει χρήματα στις Τράπεζες εάν αυτές το χρειαστούν.

Εάν οι Τράπεζες χρειαστούν περαιτέρω ανακεφαλαιοποίηση το 2016 είπε ο κ. Στεφάνου θα πρέπει να εξεύρουν πόρους είτε από τους μετόχους τους, είτε από επενδυτές είτε από τους καταθέτες.

Ο κ. Στεφάνου είπε επίσης ότι το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου είχε πολύ υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων και καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες ούτως ώστε να προχωρήσουν οι αναδιαρθρώσεις το συντομότερο δυνατόν και συμπλήρωσε ότι τα αποτελέσματα είναι πολύ ικανοποιητικά.

Ο κ.Στεφάνου επεσήμανε επίσης την ανάγκη που υπάρχει να εξυγιανθεί το Συνεργατισμός ούτως ώστε το 2018 που θα φύγει η Κυβέρνηση από κύριος μέτοχος να είναι σε θέση να προσελκύσει αξιόλογους επενδυτές.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ