Τα προγράμματα της ΑΝΑΔ έχουν βοηθήσει κάποιο ποσοστό ανέργων.

Στο 67,6% κυμάνθηκε το ποσοστό απασχόλησης για το 2014 σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και αφορά την περίοδο 2008-2014 όπως δήλωσε  ο Αναπληρωτής Διευθυντής Έρευνας και Προγραμματισμού Γιάννης Μουρουζίδης.

Ο κ. Μουρουζίδης είπε ότι παρόλο που υπήρξε μια μικρή αύξηση του ποσοστού απασχόλησης σε 67,6% το 2014 έναντι του 67,2% που ήταν το 2013, εντούτοις η προοπτική για επίτευξη του στόχου της Κύπρου να επαναφέρει το ποσοστό απασχόλησης στο 75%-77% το 2020 θα πρέπει να θεωρείται απομακρυσμένη και ως εκ τούτου θα πρέπει να επανακαθοριστεί.

Ο κ. Μουρουζίδης είπε ότι οι νέοι μέχρι 24 ετών έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την ανεργία ενώ επίσης δυσκολεύονται να εργοδοτηθούν οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι δεν διαθέτουν κάποιο πτυχίο.

Τα προγράμματα της ΑΝΑΔ έχουν βοηθήσει κάποιο ποσοστό ανέργων να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους και ένα μέρος από αυτούς να βρει εργασία είπε ο κ. Μουρουζίδης για να προσθέσει ότι υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης.

Καταλήγοντας ο κ. Μουρουζίδης δήλωσε αισιόδοξος ότι αν και μπορεί το ποσοστό απασχόλησης να μην φθάσει τα επίπεδα πριν από την κρίση, ωστόσο όπως είπε, υπάρχουν δείγματα βελτίωσης του κλίματος.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ