Δεν συνεδριάζουν οι επιτροπές

Αναλαμβάνοντας και ο ίδιος την ευθύνη που του αναλογεί ο δήμαρχος Γεροσκηπου Μιχάλης Παυλίδης επέκρινε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για το ότι δεν λειτουργούν οι επιτροπές του δήμου όπως θα έπρεπε.

Ο Μιχάλης Παυλίδης ανέφερε ότι οι πρόεδροι των επιτροπών δεν συγκαλούν τακτικά τις επιτροπές τους στις οποίες αρχικά είχε δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής και δημοτών.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ