Εύρος Λοιζιδης

Σωστή θεωρεί ο δημοτικός σύμβουλος Εύρος Λοιζιδης την μη ανανέωση του συμβολαίου με εταιρεία για την ετήσια συντήρηση των σιντριβανιών για το ποσό των 40 χιλιάδων ευρώ.

Θεωρεί ωστόσο λάθος να μην ληφθουν μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή συντήρηση των πανάκριβων μηχανημάτων των σιντριβανιών.

Ο Εύρος Λοιζιδης που ζήτησε να εγγραφεί και να συζητηθεί στην ολομέλεια το θέμα εδώ και ένα περίπου μήνα ανέφερε ότι το κόστος συντήρησης μπορεί να θεωρεί υπερβολικό αλλά θα μπορούσε να αναθεωρηθεί το συμβόλαιο με την εταιρεία και να συνεχίσει να συντηρεί τα μηχανήματα.

Οι υπόλοιπες εργασίες χλωρίωσης του νερού και καθαρισμού των σιντριβανιών, είπε, μπορούν να αναληφθούν από την ίδια την υπηρεσία μετά από κάποια εκπαίδευση αλλά δεν μπορεί άμεσα το προσωπικό του δήμου, κατέληξε να συντηρήσει αυτού του είδους τα μηχανήματα που μόνο για το σιντριβάνι του κόμβου του νοσοκομείου έχουν στοιχήσει όπως είπε πέραν των 100 χιλιάδων ευρώ.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ