Διάλεξη για ιδίωμα Πάφου

Στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων με γενικό τίτλο Ελληνική γλώσσα και γλωσσολογία που διοργανώνουν η Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου σε συνεργασία με τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και το Σύνδεσμο Φιλολόγων Πάφου, ο δρ Χαράλαμπος Χριστοδούλου θα δώσει διάλεξη με θέμα «Το γλωσσικό ιδίωμα της Βορειοδυτικής Πάφου», στις 7:00 μ.μ στο οίκημα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, οδός Αθηνάς 41-43 στην Πάφο.

Στη διάλεξή του, ο κος Χριστοδούλου θα εξετάσει τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά του ιδιώματος της Βορειοδυτικής Πάφου και τις κυριότερες ιδιομορφίες του, με στόχο να αναδείξει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και τη θέση που κατέχει τόσο εντός του συνόλου των τοπικών ποικιλιών της κυπριακής διαλέκτου όσο και εντός του ευρύτερου χώρου των νεοελληνικών διαλέκτων.

Η παρουσίαση λαμβάνει υπόψη τόσο την διαχρονική εξέλιξη του ιδιώματος όσο και τη συγχρονική του μορφή.

Ο κος Χριστοδούλου κατέχει Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας με ειδίκευση στη Γλωσσολογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Θεωρητική Γλωσσολογία από το University College London και διδακτορικό από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2015).

Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας, του Τμήματος Φωνητικής και Γλωσσολογίας του UCL και της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είναι μέλος της Κυπριακής Εταιρείας Γλωσσολογίας από το 2014.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από το θέμα της ενδογλωσσικής ποικιλότητας της ελληνικής γλώσσας· ειδικότερα τον έχει απασχολήσει το θέμα της γεωγραφικής ποικιλότητας της ελληνικής, με έμφαση στην περιγραφή της κυπριακής διαλέκτου, ιδιαίτερα στους τομείς της φωνητικής και της φωνολογίας.

Οι διαλέξεις του 2ου κύκλου διαλέξεων με γενικό θέμα «Ελληνική γλώσσα και γλωσσολογία» είναι ανοικτές για το κοινό και για όσους ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν τη γνώση της ελληνικής, αφού περιγράφουν και αναλύουν γλωσσικά φαινόμενα με απλό, κατανοητό και τεκμηριωμένο τρόπο.

Οι διαλέξεις προσεγγίζουν την ελληνική γλώσσα στη συγχρονική και στην ιστορική της διάσταση.

Οι εισηγητές και οι εισηγήτριες είναι γλωσσολόγοι, πανεπιστημιακοί και ερευνητές, μέλη της Γλωσσολογικής Εταιρείας Κύπρου.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ