Πάμε καλά

Ο δημοτικός σύμβουλος Εύρος Λοιζιδης δήλωσε ότι μετά το αρχικό σοκ από την διακοπή του συμβολαίου διαχείρισης του βιολογικού σταθμού του ΣΑΠΑ από την Ελλαδικη εταιρεία Ενβιτεκ η κατάσταση αρχίζει να ομαλοποιείται και το προσωπικό του οργανισμού να λαμβάνει τις απαραίτητες παραστάσεις που θα το βοηθήσουν να λειτουργήσει τελικά μόνο του την μονάδα αυτή.

Ο Εύρος Λοιζιδης δήλωσε ότι συμμερίζεται απόλυτα τις ανησυχίες και τις επιφυλάξεις των αρμοδίων κυβερνητικών τμημάτων και κυρίως του τμήματος επιθεώρησης εργασίας αλλά δεν υπάρχει άλλη επιλογή πλέον , εξήγησε, από την λειτουργία της μονάδας από τον ίδιο τον οργανισμό.

Βέβαια, είπε, λαμβάνονται όλα τα μέτρα και γίνονται όλα όσα πρέπει να γίνουν για να μην παρατηρηθεί καμία έλλειψη και καμία αδυναμία.

Έχει καταρτιστεί σχέδιο ασφάλειας και υγείας, συμπλήρωσε και ο στόχος είναι να τηρηθούν όλα όσα προβλέπονται από το σχέδιο αυτό.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ