Συναντηση στην Δρουσια

Το Τμήμα Αναδασμού ανακοίνωσε ότι, στις 6.30 μ.μ., συγκαλείται από τον Έπαρχο Πάφου, στο Δημοτικό Σχολείο Δρούσειας, συνεδρίαση των δικαιούχων ιδιοκτητών της περιοχής αναδασμού Δρούσειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14(2) των περί Ενοποίησης και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμων.

Σκοπός της συνεδρίασης είναι η αναπληρωματική εκλογή ενός (1) δικαιούχου ιδιοκτήτη ως αιρετό μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης.

Νοείται ότι ως μέλος της πιο πάνω Επιτροπής Εκτίμησης μπορεί να εκλεγεί και πρόσωπο που ορίζεται ως αντιπρόσωπος ενός ή περισσότερων δικαιούχων ιδιοκτητών, αφού προηγουμένως προμηθευτεί το Ειδικό Πληρεξούσιο Έγγραφο από το Επαρχιακό Γραφείο Αναδασμού Πάφου.

Προτρέπονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να προσέλθουν στη συνεδρίαση και να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους παρέχει η σχετική Νομοθεσία.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ