Δεν πληρώνουν

Οι υπηρεσίες του δήμου Γεροσκηπου ενημέρωσαν το δημοτικό συμβούλιο για τις συσσωρευμένες οφειλές ξενοδοχείων και άλλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα δημοτικά όρια Γεροσκηπου.

Ο δημοτικός σύμβουλος Κυριάκος Χ’’Βασιλης δήλωσε ότι υπάρχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και θα αποσταλούν επιστολές για εξόφληση των οφειλών.

Αν δεν ανταποκριθούν θα ληφθουν σε βάρος τους διάφορα μέτρα ενώ κυρίως για όσους δραστηριοποιούνται στο παραλιακό μέτωπο θα αποκλειστούν από μελλοντική τους συμμετοχή σε διαγωνισμούς της τοπικής αρχής.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ