Η αειφορια στην Γεωργια

Ζητήματα που αφορούν τις προοπτικές , τα οφέλη αλλά και τις προκλήσεις για τη περιοχή της χερσονήσου του Ακάμα , μέσα από τη Νέα Αγροτική πολιτική, αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο περιφερειακού συνεδρίου με θέμα Ε.Ε – Κύπρος «Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη στον Ακάμα, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην κοινότητα της Δρούσειας.

Για τη προγραμματική περίοδο 2014 -2020 , η Ε.Ε μέσω της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής θα διαθέσει συνολικά περίπου 363 δισεκατομμύρια ευρώ για όλη την επικράτεια της Ευρώπης.

Σε ότι αφορά την Κύπρο , προβλέπονται ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και αειφόρου ανάπτυξης ύψους 562 εκ ευρώ και ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης ύψους 132 εκ ευρώ.

Το Συνέδριο , αποτελεί ουσιαστικά το τρίτο μέρος της σχετικής σειράς συνεδρίων τα οποία συνδιοργανώνονται από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, το Υπουργείο Γεωργίας και τη Διευθύντρια Έργου Ακάμα.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ