Ελλείψεις σε σχολεία

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ Γιώργος Γεωργιάδης κατήγγειλε ότι σε ορισμένα νηπιαγωγεία της επαρχίας Πάφου καταγράφονται μεγάλες ελλείψεις.

Η δικαιολογία ότι έγιναν αργά οι προαγωγές και συνεπώς αργά ακλούθησαν και οι μετακινήσεις δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, ανέφερε ο Γιώργος Γεωργιάδης σημειώνοντας ότι ενώ έχουμε εισελθει στον Νοέμβριο στο Γ δημόσιο νηπιαγωγείο της Πάφου, ένα από τα μεγαλύτερα της επαρχίας παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις.

Υπάρχει έλλειψη συγκεκριμένα, είπε, πέντε διδακτικών ωρών τις οποίες δεν μπορούν πλέον να καλύπτουν οι υφιστάμενοι νηπιαγωγοί στο σχολειό σημειώνοντας ότι αν το θέμα δεν επιλυθεί η ΠΟΕΔ ίσως προχωρήσει και στην λήψη δυναμικών μέτρων αντίδρασης. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι σοβαρές ελλείψεις τόσο προσωπικού όσο και υλικοτεχνικής υποδομής παρατηρούνται και στην δημοτική εκπαίδευση.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ