Ποινές από αρχή αδειών

Η Αρχή Αδειών, μέσα στο πλαίσιο που της παρέχει ο Νόμος, υπό τη δικαιοδοσία της να ενεργεί ως οιονεί ποινικό δικαστήριο για πειθαρχικές υποθέσεις επαγγελματιών οδηγών και την εξουσία της να ενεργεί ως Πειθαρχικό Συμβούλιο, με βάση τις διατάξεις του περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου του 2011 έχει επιβάλει ποινές σε οδηγούς ταξί που κατέχουν επαγγελματική άδεια οδηγού στην κατηγορία ταξί.

Συγκεκριμένα επέβαλε πρόστιμο ύψους από 300 ευρώ σε δύο οδηγούς για μεταφορά επιβατών χωρίς την χρήση ταξιμέτρου και πρόστιμο ύψους 600 ευρώ σε ένα οδηγό για μεταφορά επιβατών με χρήση ιδιωτικού οχήματος.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ