Ανάσα η τουριστική κίνηση για τα κέντρα αναψυχής.

Μικρή ανάσα για τα κέντρα αναψυχής της πόλης μας αποτέλεσε η τουριστική κίνηση κατά τον μήνα Αύγουστο ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φύτος Θρασυβούλου.

Παρόλα αυτά το πρόβλημα παραμένει για την επιβίωση των επιχειρηματιών της επισιτιστικής βιομηχανίας και αν δεν υπάρξει αντιμετώπιση του προβλήματος του τουρισμού κλειστού τύπου τότε δεν υπάρχει καμιά ελπίδα για την συνέχεια τόνισε εμφαντικά ο κ . Θρασυβούλου.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ