Θα μειωθούν οι δικαιούχοι

Ο αντιπρόεδρος της επιτροπής κοινωνικής μέριμνας του δήμου Πάφου Γιώργος Σοφοκλέους αναμένει ότι με την πολιτική για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα γίνει αναδιάρθρωση του καταλόγου των δικαιούχων βοήθειας και από τις τοπικές αρχές.

Το δημοτικό κοινωνικό παντοπωλείο στηρίζει 720 οικογένειες και ο αριθμός αυξάνεται συνεχώς όπως ανέφερε.

Ο Γιώργος Σοφοκλέους είπε ότι φτάνει η στιγμή που θα υπάρχει καλύτερος έλεγχος και συντονισμός για να δίνεται η βοήθεια περισσότερο στοχευμενα.

Συνεπώς με την αναθεώρηση που θα γίνει αναμένεται να μειωθεί όπως είπε σημαντικά και ο κατάλογος με τους δικαιούχους βοήθειας από το δημοτικό κοινωνικό παντοπωλείο της Πάφου. Θα μπορεί επίσης να γίνεται μια διαβάθμιση των αναγκών των διαφόρων οικογενειών .

Η επιτροπή και ο δήμος κατ’επεκταση συνεχίζει την στήριξη των κέντρων ενηλίκων και των άλλων προγραμμάτων που αφορούν ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού , κατέληξε ο Γιώργος Σοφοκλέους.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ