Ιδιώτης για κοιμητήριο

Το ενδεχόμενο ιδιώτης να αναλάβει την σχεδίαση, την εκτέλεση των έργων του περιφερειακού κοιμητηρίου και την λειτουργία του για μια προκαθορισμένη περίοδο θα εξετάσει αποψε το δημοτικό συμβούλιο Πάφου.

Ο δήμαρχος Πάφου, όπως απεκάλυψε θα μεταφέρει συγκεκριμένη εισήγηση προς την ολομέλεια προκειμένου να ξεπεραστούν γρήγορα όλα τα εμποδια που προκύπτουν και το έργο να ολοκληρωθεί τάχιστα.

Ο δήμαρχος Πάφου ανέφερε ότι θα είναι το πρώτο κοιμητήριο που θα μπορούσε να προχωρήσει με την μέθοδο αυτή αν το δημοτικό συμβούλιο υιοθετήσει αυτή την πρόταση.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ