Συνθήκες καύσωνα

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώσε προς όλους τους εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα ότι σήμερα στις πεδινές ή και παράλιες περιοχές, αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που πιθανόν να δημιουργήσουν πολύ σοβαρό καύσωνα.

Οι συνθήκες αυτές μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους ή και να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία τους.

Ο επαρχιακός συντονιστής του τμήματος Γιώργος Κουτσονούρης υπενθύμισε τους εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα ότι υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα μέσω εκτίμησης των κινδύνων για προστασία των εργαζομένων ή των ιδίων από τον θερμικό φόρτο, όπως αυτά προνοούνται και στον Κώδικα Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων, μη αποκλειομένης της αλλαγής εργασίας / ανάπαυσης για όσους απασχολούνται εκτεθειμένοι στον ήλιο.

Ο Κώδικας Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων, κατέληξε ο Γιώργος Κουτσονούρης, μπορεί να βοηθήσει τον κάθε εργοδότη και το κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο να εφαρμόσει τις πρόνοιες της νομοθεσίας προκειμένου να αποφευχθούν, ή να μειωθούν σε αποδεκτό επίπεδο, οι κίνδυνοι που οφείλονται στην έκθεση των εργαζόμενων σε επιβαρυμένους θερμικά εργασιακούς χώρους ώστε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές, υγιεινό, ευχάριστο και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ