Δίνουν κίνητρα στους υπαλλήλους

Η τοπική αρχή στοχεύοντας στην επιβράβευση των αρίστων υπαλλήλων του δήμου δημιουργεί ξεκάθαρο πλαίσιο για την μισθολογική αναβάθμιση υπαλλήλων που λαμβάνουν επιπλέον προσόντα, εξειδίκευση και που βελτιώνουν την παραγωγικότητα τους.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Βάσος Δημητρίου και Ευριπίδης Λοιζίδης τόνισαν ότι η προσπάθεια είναι να υπάρχει προστασία για να μην συνεχίσουν να εμφανίζονται φαινόμενα του παρελθόντος κατά τα οποία σε προεκλογικές κυρίως περιόδους εμφανίζονταν ανάλογα αιτήματα από υπαλλήλους τα οποία μάλιστα δύσκολα απέρριπταν οι εκαστοτε δημοτικές αρχές σε τέτοιες μάλιστα περιόδους.

Η βάση δεν θα είναι τα πρόσωπα πλέον, κατέληξαν, αλλά ξεκάθαρα κριτήρια.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ