Επαφές Άγγελου

Σειρά σημαντικών επαφών για προώθηση ζητημάτων του δήμου Πόλεως Χρυσοχους πραγματοποιεί σήμερα στην Λευκωσία ο δήμαρχος Άγγελος Οδυσσέως.

Θα παρακαθίσει σε σύσκεψη στα γραφεία Τμήματος Δημοσίων Έργων για συνέχιση της συζήτησης επίσπευσης της ανακατασκευής των γεφυριών στο Λατσί.

Αργότερα θα παραστεί στην συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών κατά την συζήτηση του θέματος (α) Ο Περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και οι περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012.

Σήμερα είναι επίσης προγραμματισμένη συνάντηση στα γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως με θέμα την συνέχιση των εργασιών διαμόρφωσης του χερσαίου χώρου στην νέα λιμενολεκάνη στο Λατσί ενώ θα έχει συνάντηση και με τον Φορέα Κυκλοφοριακών Μελετών.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ