Παράταση ενός μήνα για εξόφληση δίνει το ΣΑΠΑ Πάφου

Παράταση ενός μηνός δίνει στους καταναλωτές το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου για να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους. Η απόφαση λήφθηκε στην τελευταία συνεδρία της ολομέλειας του συμβουλίου αποχετεύσεων. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους μέχρι την 31η Οκτωβρίου.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου έλαβε επίσης την απόφαση όπως επιβάλει αποχετευτικά τέλη στους κατόχους ακίνητης ιδιοκτησίας στις περιοχές Τάλας και Πέγειας, έστω και αν, τουλάχιστον στην περίπτωση της Τάλας, η απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου είναι να ζητήσει να μην συμπεριληφθεί η περιοχή στα όρια του ΣΑΠΑ Πάφου.

Εξάλλου, από την προηγούμενη συνεδρίαση της ολομέλειας του συμβουλίου αποχετεύσεων εγκρίθηκε η επιβολή τέλους ύψους 3,3 τοις χιλίοις για τη δημαρχούμενη περιοχή της Πέγειας.

Το δημοτικό συμβούλιο Πέγειας, σύμφωνα με το Δήμαρχο Νεόφυτο Ακουρσιώτη, το αποδέχεται αλλά ζητά μικρή παράταση χρόνου μέχρι την πραγματοποίηση της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί με τον Υπουργό Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικο, όπου θα τεθεί προς συζήτηση και το θέμα αυτό. Αυτό το διάστημα οι λειτουργοί του ΣΑΠΑ καταρτίζουν τον προϋπολογισμό του 2014.