Δεν πέρασε το αίτημα μεγαλοεπιχειρηματία στο συμβούλιο αποχετεύσεων

Το συμβούλιο αποχετεύσεων δεν ενέκρινε το αίτημα μεγαλοεπιχειρηματία για να καλύψει το 70% του κόστους κατασκευής του αποχετευτικού συστήματος σε περιοχή των Κονιών όπου η συγκεκριμένη αναπτυξιακή εταιρεία ανεγείρει συγκρότημα κατοικιών.

 

Η εταιρεία έχει προσφύγει στην δικαιοσύνη όταν η επαρχιακή διοίκηση διόρθωσε λάθος που έγινε από αρμόδια κυβερνητικά τμήματα που δεν είχαν προσθέσει σχετική πρόνοια στην άδεια διαχωρισμού οικοπέδου προκειμένου η ίδια η εταιρεία να εκτελέσει το έργο αυτό.

Το συμβούλιο, με βάση την απόφαση του, θα αναμένει πλέον την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου σχετικά με το θέμα και θα ακολουθησει την απόφαση αυτή.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ