Λειτουργούν τα πράσινα σημεία

 Άρχισε ήδη η κατασκευή των 4 πράσινων σημείων που θα δημιουργηθούν στην επαρχία Πάφου .

Οι χώροι αυτοί θα λειτουργούν ως διαμετακομιστικοί σταθμοί και ως χώροι επιλογής για ανακυκλώσιμα υλικά που θα μεταφέρονται στα σημεία αυτά από πολίτες. Ένα σημείο θα δημιουργηθεί στα δημοτικά όρια Πάφου, ένα στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχους , ένα στην περιοχή της Πεγειας και ένα στην περιοχή της Γεροσκήπου.

Μέχρι τον Μάιο του 2014 θα πρέπει να λειτουργούν τα σημεία και οι τοπικές αρχές μέχρι τότε θα πρέπει μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία να επιλέξουν και τον διαχειριστή των πράσινων αυτών σημείων.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ