Θα δώσουν τα μισά

Ο δήμος Γεροσκήπου θα υλοποιήσει την δέσμευση που είχε αναλάβει έναντι των ιδιοκτητών του ξενοδοχείου ΦΑΕΘΩΝ και θα καταβάλει τα μισά χρήματα που δαπανήθηκαν από την μονάδα για την προστασία της ακτής από την διάβρωση μπροστά από το ξενοδοχείο.

Η ολομέλεια του δημοτικού συμβουλίου ενέκρινε την εκταμίευση ποσού 23 χιλιάδων ευρώ, την συνεισφορά του δήμου, που θα προσπαθήσει να τα ανακτήσει από τον ΚΟΤ και την επαρχιακή διοίκηση.

ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ